·  TEL. 936 628 251 · EMAIL a8037991@xtec.cat
 · 

Escola


2 Fotos

Trets d'identitat


El centre és públic de doble línia d'Educació Infantil i Primària, començant l'escolarització amb nens de 3 fins 12 anys. Situat en un entorn inmillorable, la qual cosa permet grans possibilitats en el lleure i l'estudi de l'infant.

 

PROJECTE EDUCATIU BASAT EN:

L'escola dóna un ensenyament actiu, significatiu i contextualitzat, basat en el constructivisme, partint del bagatge anterior i treballant els coneixements de la manera més pràctica possible.

Es busca que els ensenyaments siguin funcionals i aplicables a altres situacions de la vida, interrelacionant els coneixements de les diferents àrees per aconseguir una comprensió global.

Atenció a la diversitat, respecte al pluralisme i als valors democràtics. Coeducació.

Respecte als diferents ritmes evolutius.

 

METODOLOGIA

Ensenyament actiu.

Llengua vehicular: Català.

Llengües estrangeres:

  • Anglès: desdoblament de grups, tallers 'speaking'. 

  • Francès. L'escola forma part del projecte GEP de llengües estrangeres (grup d'experimentació del plurilingüisme). L'escola Marcel·lí Moragas és una de les tres escoles de Catalunya on es porta desenvolupa aquest projecte en llengua francesa. El francés es treballa a partir de quart de primària, amb mestres especialistes en aquesta llengua i amb una especialista en conversa. 

Racons, ambients, agrupacions flexibles. Desdoblament de grups.

Tallers d'informàtica des de p3 i ús de les tecnologies com a recurs i com a objecte d'aprenentatge. Robòtica.